top of page

Site-aankoopbeleid

invoering

 • Keren Or Farm Website  (de "Site") wordt beheerd door de Keren Or Farm Association ("Keren Or Farm" of "de Vereniging") en dient ook als een verkoopsite voor de aankoop van producten (het product").

 • Wat in dit reglement in mannelijke taal staat, is alleen voor het gemak en het reglement behandelt beide geslachten gelijk.

 • Aankoop via de Website is onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

 • De daadwerkelijke aankoop van het product op de website vormt een verklaring van de klant dat hij de bepalingen van dit reglement heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. Het reglement vormt een bindend contract tussen jou en de vereniging.

De aankoop

 • De site stelt klanten in staat om het product gemakkelijk, gemakkelijk en veilig via internet te kopen.

 • Het product kan op elk moment op de website worden gekocht tot de voorraad strekt.

 • De prijs van het product op de website is inclusief btw.

 • De vereniging behoudt zich het recht voor om de marketing en verkoop van het product op elk moment stop te zetten en om naar eigen goeddunken het recht te weigeren om op een verkoopsite te kopen.

Retourneren en annuleren

 • Annuleringsbeleid voor donaties /   Transactie: Operation  De actie is toegestaan_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad om contact op te nemen Een transactie kan worden geannuleerd binnen 30 dagen vanaf de datum waarop de donatie of transactie is gedaan. Voor de actie wordt aan operations  de vermelde vergoeding in rekening gebracht.

 • Op verzoek van de donateur zal de vereniging het bedrag van een donatie annuleren of wijzigen.

 • Een aangekocht product wordt pas terugbetaald nadat het product in nieuwe staat is teruggestuurd naar het kantoor van de vereniging in Hod Hasharon. De vereniging draagt de verzendkosten van het geretourneerde product niet.

Levering en transport van het product

 • Het product is alleen voor zelfophaling. Op dit moment doet de vereniging geen leveringen van de producten.

 • Er zit geen garantie op de gekochte producten. Mocht er echter een probleem zijn met een product gekocht bij de vereniging, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Informatiebeveiliging en privacy

 • Keren Or Association  kan de informatie in het formulier gebruiken om u de gevraagde informatie en diensten te bieden. Deze persoonlijke informatie wordt niet openbaar gemaakt en zal zonder toestemming niet verder worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 • De vereniging neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de informatie zoveel mogelijk te bewaren. In gevallen buiten de macht van de association  en/of voortvloeiend uit overmacht, is de vereniging niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, berokkend aan de klant, indien deze informatie verloren en/of onbevoegd gebruikt.

 • De vereniging verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de informatie die haar door de kopers wordt verstrekt, maar de aankoop op de verkoopsite en in overeenstemming met alle wetten mogelijk te maken.

 • De knop "Een aankoop doen" heeft de toestemming van de Keren Or Farm Association of iemand namens haar om deze persoonlijke informatie te gebruiken om u informatie te verstrekken over de producten en aanvullende informatie via e-mail of andere, over diensten en bronnen met betrekking tot producten van de vereniging. Bovendien kunnen deze persoonlijke gegevens worden gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden. Als u uw persoonlijke gegevens op enig moment van de mailinglijst van de vereniging wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@kerenorfarm.com of telefonisch: 054-3957565

 • Door op de knop "Een aankoop doen" te klikken, bevestig ik door het formulier en de voorwaarden te ondertekenen.

Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op deze verkoopsite zijn het exclusieve eigendom van de Keren Or Farm Association.

 • Geen enkele informatie van de site en/of deze verkoopsite mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, openbaar gemaakt of op een andere manier worden gebruikt, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging.

Recht en jurisdictie

 • De interpretatie en handhaving van deze statuten en/of enige actie of geschil die daaruit voortvloeit, zal uitsluitend worden gedaan in overeenstemming met de Israëlische wet en de bevoegde rechtbank in het district Tel Aviv-Yafo zal met de exclusieve jurisdictie worden belast.

bottom of page