top of page

Polityka zakupów w witrynie

wprowadzanie

 • Keren Or Farm Website  („Witryna”) jest obsługiwana przez stowarzyszenie Keren Or Farm („Keren Or Farm” lub „Stowarzyszenie”) i służy również jako witryna sprzedaży do zakupu produktów (produkt").

 • To, co jest zapisane w tych przepisach w języku męskim, służy jedynie wygodzie, a przepisy traktują obie płcie jednakowo.

 • Zakup za pośrednictwem Serwisu podlega warunkom określonym w niniejszym Regulaminie.

 • Faktyczny zakup produktu w serwisie będzie stanowił oświadczenie klienta, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, zrozumiał je i wyraził na nie zgodę. Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy Tobą a stowarzyszeniem.

Zakup

 • Strona umożliwia klientom wygodny, łatwy i bezpieczny zakup produktu przez Internet.

 • Produkt można kupić na stronie w dowolnym momencie do wyczerpania zapasów.

 • Cena produktu na stronie zawiera podatek VAT.

 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zaprzestania marketingu i sprzedaży produktu w dowolnym momencie oraz do odmowy prawa do zakupu w witrynie sprzedaży według własnego uznania.

Zwroty i anulacje

 • Zasady anulowania darowizny /   Transakcja: Operation  Operacja będzie dozwolona_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad do kontaktu Transakcja może zostać anulowana w ciągu 30 dni od daty dokonania darowizny lub transakcji.W odniesieniu do operacji, operacja  zostanie obciążona opłatą, jak podano.

 • Stowarzyszenie anuluje lub zmieni kwotę darowizny na wniosek darczyńcy.

 • Zwrot pieniędzy za zakupiony produkt nastąpi dopiero po zwrocie produktu w nowym stanie do biura stowarzyszenia w Hod Hasharon. Stowarzyszenie nie ponosi kosztów wysyłki zwracanego produktu.

Dostawa i transport produktu

 • Produkt wyłącznie do samodzielnego odbioru. W tej chwili stowarzyszenie nie realizuje dostaw produktów.

 • Nie ma gwarancji na zakupione produkty. Jeśli jednak pojawi się problem z produktem zakupionym w stowarzyszeniu, możesz skontaktować się z nami, a my postaramy się pomóc najlepiej jak potrafimy.

Bezpieczeństwo informacji i prywatność

 • Keren Or Association  może wykorzystać informacje w formularzu, aby dostarczyć żądane informacje i usługi. Te dane osobowe nie zostaną ujawnione i nie będą dalej wykorzystywane do celów marketingowych bez zgody.

 • Stowarzyszenie podejmuje rozsądne środki ostrożności, aby zachować, w miarę możliwości, poufność informacji. W przypadkach pozostających poza kontrolą stowarzyszenia  i/lub wynikających z działania siły wyższej, stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone klientowi, jeśli informacje te są zgubione i / lub użyte nieautoryzowane.

 • Stowarzyszenie zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dostarczonych mu przez kupujących, ale umożliwiać zakup w miejscu sprzedaży i zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa.

 • Przycisk „Dokonaj zakupu” ma zgodę stowarzyszenia Keren Or Farm lub kogokolwiek w jego imieniu na wykorzystanie tych danych osobowych w celu dostarczenia informacji o produktach i dodatkowych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych, o usługach i zasobach związanych z produkty stowarzyszenia. Ponadto te dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów badania rynku. Jeśli w dowolnym momencie chcesz usunąć swoje dane osobowe z listy mailingowej stowarzyszenia, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@kerenorfarm.com lub telefonicznie: 054-3957565

 • Klikając przycisk „Dokonaj zakupu” potwierdzam, podpisując formularz i jego warunki.

Własność intelektualna

 • Wszystkie prawa własności intelektualnej w tej witrynie sprzedaży są wyłączną własnością stowarzyszenia Keren Or Farm.

 • Żadne informacje ze strony i / lub tej strony sprzedaży nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, publikowane lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób, chyba że stowarzyszenie udzieli uprzedniej pisemnej zgody.

Prawo i jurysdykcja

 • Interpretacja i egzekwowanie niniejszego Regulaminu i/lub wszelkie działania lub spory z nich wynikające będą dokonywane wyłącznie zgodnie z prawem izraelskim, a wyłączną jurysdykcję powierza się właściwemu sądowi w dystrykcie Tel Aviv-Yafo.

bottom of page