top of page

Regulacje dobrowolne i zasady bezpieczeństwa w gospodarstwie

Dziękuję!

Cieszymy się i dziękujemy za chęć dołączenia do rodziny wolontariuszy rolniczych.

Aby wszystkie strony cieszyły się owocną i przyjemną wizytą prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami podkreślającymi zasady bezpieczeństwa miejsca oraz podpisanie ich akceptacji i akceptacji.

 1. Osobą odpowiedzialną za Twój wolontariat na farmie jest osoba odpowiedzialna za gospodarstwo i wszystkie jej instrukcje muszą być przestrzegane.

 2. Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie twoje działania w gospodarstwie są wykonywane dobrowolnie i bez żadnych opłat pieniężnych lub innych.

 3. Podpisując, zgadzasz się i potwierdzasz, że nie tworzy to relacji pracownik-pracodawca między tobą a gospodarstwem, że twój wolontariat odbywa się na twoją wyraźną prośbę, że nie będzie relacji pracownik-pracodawca między tobą a gospodarstwem oraz że nie otrzymasz żadnego wynagrodzenia za wspomniany wolontariat. Twój wolontariat nie będzie podlegał żadnym zbiorowym układom pracy i/lub układom zbiorowym. Zgadzasz się również i zdajesz sobie sprawę, że Twój wolontariat nie uprawnia Cię do ubezpieczenia społecznego ani żadnego innego ubezpieczenia, którym ubezpieczone jest gospodarstwo.

 4. Strony uzgadniają wyraźnie i z góry, że jeśli właściwy sąd ostatecznie ustali i zażąda, aby w okresie wolontariatu, jak określono, została nawiązana relacja pracownik-pracodawca między Tobą a firmą, wówczas:

  1. W okresie, który ma być określony przez wspomniany sąd jako okres, w którym zaistniał między nami stosunek pracownik-pracodawca, uzgodnione wynagrodzenie za ten okres będzie stawką minimalną w gospodarce, a w zależności od liczby godzin faktycznie zgłosił się na ochotnika na farmie.

  2. Zobowiązujesz się również pozwać Spółkę za wszelkie płatności i / lub wydatki poniesione przez Spółkę, w związku z jakimkolwiek roszczeniem i / lub żądaniem złożonym przez Ciebie i / lub kogokolwiek w Twoim imieniu, zgodnie z którymi między Tobą została ustanowiona relacja pracownik-pracodawca a Spółką.

 5. Cały sprzęt i inne przedmioty dostarczone Ci lub wejdą w Twoje posiadanie w ramach wolontariatu w gospodarstwie, w zakresie, w jakim Ci udostępniono, będą przez cały czas należeć do gospodarstwa i niniejszym zobowiązujesz się do przechowywania sprzętu podczas wolontariatu i zwrócić go na farmę po zakończeniu wolontariatu lub w dowolnym innym czasie.

 6. Zobowiązujesz się, że przeczytałeś i wyraziłeś zgodę na wymienione poniżej warunki i środki ostrożności oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące wolontariatu na farmie („Zasady bezpieczeństwa”).

 7. Oświadczasz, że rozumiesz, iż musisz postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, aby chronić swoje bezpieczeństwo i integralność swojego ciała, a także chronić zwierzęta gospodarskie i innych wolontariuszy przed potencjalnymi szkodami.

 8. Zasady bezpieczeństwa:

  • Godziny pracy w gospodarstwie zgodnie z ogłoszeniami na stronie internetowej gospodarstwa. Wizyta na terenie gospodarstwa i wszelkie czynności na nim będą odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i za zgodą kierownika gospodarstwa. Wjazd na teren gospodarstwa bez pozwolenia iw godzinach nocnych jest surowo wzbroniony.

  • Wejście na farmę jest w zamkniętych butach i tylko długich spodniach bez wyjątku.

  • Nie otwieraj klatek bez pozwolenia !! Zwierzęta, które uciekną, nie przetrwają na wolności!

  • Nie podawaj zwierzętom karmy bez wyraźnej zgody kierownika gospodarstwa! Dostarczanie pokarmu zwierzętom, w zakresie, w jakim udzielono zgody, będzie odbywać się siedząc na podłodze i oferując pokarm zwierzętom, jednocześnie dając zwierzętom wybór dostępu do pokarmu.

  • Na farmie należy zachować spokój i ciszę, nie krzycząc, nie biegając i nie szalejąc.

  • Nie podnoś jajek z podłogi.

  • Odpady należy zbierać do pojemników na surowce wtórne, a nie zostawiać porozrzucane w gospodarstwie.

  • Nie goń zwierząt, nie jest to dla nich przyjemne.

  • Nie podnoś zwierząt. Dla nich to nie jest przyjemne.

  • Ważne jest, aby po wejściu zamknąć każdą klatkę!

  • Nie wchodź na „hamzarię” (obszar przeznaczony dla osłów i kóz) lub do domu niemowlęcia (świni) bez zgody osoby odpowiedzialnej za gospodarstwo, która będzie towarzyszyć wolontariuszowi.

  • Nie wkładać palców/pokarmu przez siatkę do zwierząt.

 9. Wizyta na farmie odbywa się na odpowiedzialność zwiedzających i z wyjątkiem urazów ciała i z zastrzeżeniem jakiegokolwiek prawa, farma ani jej właściciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyrządzić odwiedzającym. Osoby odwiedzające gospodarstwo niniejszym zobowiązują się nie pozywać gospodarstwa ani jego właścicieli o jakiekolwiek szkody, jakie mogą wyrządzić podczas ich pobytu na gospodarstwie i nie będą mieli do tego żadnego prawa.

 10. Gospodarstwo to gospodarstwo wegańskie. Proszę dostosować się do charakteru gospodarstwa.

bottom of page