top of page

 תרומות לחווה

לתרומות לחשבון העמותה:

בנק הפועלים 12 | סניף 675 | חשבון 421470
על שם חוות קרן-אור (ע"ר)

תודה!

adopt.png

פרויקט "אמץ דייר" בוחרים את הדייר/ת החביב/ה עליכם בוחרים את חבילת האימוץ הנוחה לכם ומקבלים תעודת אימוץ דייר ועוד הפתעות. לחצו ואמצו דייר/ת עכשיו :)

בחווה שלנו יש מעל 450 דיירים, ממגוון רחב של בעלי חיים הזקוקים לשיקום,

ביניהם חמורים, עיזים, חזיר מתוק, כלבים נכים, עיוורים, כלבי קרבות וניצולי התעללות והזנחה, מכרסמים וציפורים ניצולי פינות חי מזניחות, חתולים של אף אחד, תרנגולות ניצולות לולים, פטם ועוד.

כל החיות המגיעות לחווה מגיעות דרך עמותות פעילות להצלת בעלי חיים או דרך חילוצים על ידי פעילים לזכויות בעלי החיים.

ביחד עם ילדים מיוחדים, בניהם ילדים על הספקטרום האוטיסטי, נוער בסיכון, נוער בטיפול ועוד, הם יאכילו, יטפלו, וידאגו לכל חיה בחמלה רבה.

כל העבודה בחווה נעשית בהתנדבות מלאה ויכולה להמשיך להתקיים אך ורק בזכות התרומות.

אנא פתחו את הלב ותרמו, כל סכום מבורך.

העמותה קיבלה אישור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה הקובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים מעל 190 ש"ח, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה!
עכשיו התורמים היקרים שלנו יוכלו לתרום להצלת בעלי חיים וגם לקבל זיכוי מס!

* מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצעת הפעולה תהיה רשאית לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורמת.

bottom of page