top of page

מכרסמים

הארנבונים המתוקים שלנו הגיעו ממגוון מקומות מזניחים. מפינות חי מוזנחות וחסרות השגחה, ממפעילי חוגים, מבתים שמאסו בהם, ממעבדות לניסויים, ועוד ועוד..חלקם מגיעים במצב בריאותי סביר אך לצערנו הרב, רובם מגיעים חולים – לרוב בסקביאס (מחלה עורית), בסטרס וברזון מוקצן.הם עוברים תהליך רפואי שיקומי ארוך ולאחר מכן משוחררים יחד עם כל הלהקה, אשר מסתובבת חופשי בחצר במהלך היום וישנה בכלוב מוגן בלילה.

הארנבונים המתוקים שלנו הגיעו ממגוון מקומות מזניחים. מפינות חי מוזנחות וחסרות השגחה, ממפעילי חוגים, מבתים שמאסו בהם, ממעבדות לניסויים, ועוד ועוד..חלקם מגיעים במצב בריאותי סביר אך לצערנו הרב, רובם מגיעים חולים – לרוב בסקביאס (מחלה עורית), בסטרס וברזון מוקצן.הם עוברים תהליך רפואי שיקומי ארוך ולאחר מכן משוחררים יחד עם כל הלהקה, אשר מסתובבת חופשי בחצר במהלך היום וישנה בכלוב מוגן בלילה.

תרזה הגיעה אלינו משכנים מודאגים של גן ילדים. 
תרזה וחבריה נקנו ע"י גננת שהחליטה להקים פינת חי קטנה בחצר גן הילדים. הילדים שמחו והתלהבו ואז הגיעה תקופת החגים, ובתקופת החגים אין כמעט גן ילדים. אז אף אחד לא הגיע לתת אוכל, מים ושאר הדברים הבסיסיים. וכך לאט לאט לא נותרו עוד ארנבונים. חלקם נטרפו על ידי חתולים, חלקם מצמא וחלקם מרעב. תרזה נמצאה עם עוד חבר מתוק לידה. השכנים הביאו אותה אלינו, רזה וצנומה, בהריון מתקדם, וללא עין ימין. יומיים לאחר מכן, הגיע שכן עם שני גורי ארנבונים, שהחתול תפס והביא פנימה. חיברנו אותם יחד ותוך רגע והם כבר יונקים. 

ארנבונים

ארנבונים

צפייה בסרטון
bottom of page