top of page

עיזים

עיזי - את עיזי שלנו החנו בחניון! זרקו אותה באמצע החניה ושם היא נותרה לבדה, מפוחדת ומבוהלת, לא מבינה היכן היא ומה היא עושה. עיזי מאוד מאוד פחדה מבני אדם (אנחנו כבר יכולים לשער למה) כך שלעיזי אף אחד לא התקרב. היא קיבלה את כל הזמן שבעולם. לאט לאט עיזי החלה להתחבר לדמויות הקבועות בחווה, לקרן-אור, מיכאל והמתנדבים הקבועים, וכך היא החלה ליצור את הקשר בעצמה. כעבור חודשיים קיבלנו מעיזי הפתעה! גדייה קטנה ומתוקה נולדה בשעה טובה. כך שבנוסף לבהלה וללחץ שהיה לה כשנזרקה בחניון, היא גם הייתה בהריון. הכירו את עיזי וחליסי, האם ובת הכי מתוקות שיש!


מיכלי - מיכלי הקטנה הייתה מיועדת להיות ארוחה. היא הגיעה לבית בערב חג וניצלה ממש בשנייה  האחרונה! בחורה טובה לקחה אותה אליה, ומשם היא עברה כמה וכמה בתים, עד שהגיעה לנחלה. לחווה שלנו היא הגיעה גדייה קטנה בת מספר חודשים בודדים, שמחה וקופצנית, סקרנית ופעלתנית, ומהר מאוד היא השתלבה בחבורה! הכירו את מיכלי המצחיקה!

bottom of page