top of page

בובה

הסיפור של בובה התחיל בקריאה בפייסבוק מאישה שטענה שחזירה נכנסה אליה לקליניקה באמצע טיפול...

לאחר בירורים, הסתבר שבובה שנפלה ממשאית כחצי שנה קודם לכן, ושברה את רגלה בעת הנפילה, הגיעה בדרך לא דרך אל ראש עיריית קריון טבעון, שהוא אדם שמאוד אוהב בעלי חיים וטיפל ברגלה בסתר עד לשיקומה המלא. בעת הבחירות לראשויות המקומיות בובה התגלתה, כשנכנסה אל הקליניקה של שכנתו של ראש העיר, והוא היה חייב להעביר אותה למקום מחייה ראוי וחוקי. וכך השתנו חיינו לטובה.

היא הגיעה לחווה, ובייב שלנו סוף סוף הכיר חברה ושניהם כבר לא לבד.

bottom of page