top of page

שהם

הסיפור של שהם

שהם "נחתה בחווה" - השאירו אותה ליד השער.
כעבור שבוע אחרי תחקירים, הבנו שהיא נפלה ממשאית לפני שחיטה.
פעילה שהיתה בדרך לאירוע אספה אותה - קפצה מהאוטו עם בגדי האירוע, נכנסה לשיחים, הרימה אותה לאוטו, והביאה לחווה.

בחרו את החבילה שלכם לאימוץ של שהם

bottom of page