top of page

Vrijwilligersreglement en veiligheidsregels op de boerderij

Bedankt!

We zijn blij en dankbaar voor de wens om lid te worden van de familie van boerderijvrijwilligers.

Om alle partijen te laten genieten van een vruchtbaar en plezierig bezoek, dient u de volgende regels door te nemen en de veiligheidsregels van de plaats te benadrukken en hun acceptatie en goedkeuring te ondertekenen.

 1. De persoon die verantwoordelijk is voor uw vrijwilligerswerk op de boerderij is de persoon die de leiding heeft over de boerderij en al zijn instructies moeten worden opgevolgd.

 2. Voor alle duidelijkheid: al uw activiteiten op de boerderij worden vrijwillig en zonder enige financiële of andere vergoeding gedaan.

 3. Door ondertekening gaat u ermee akkoord en bevestigt u dat hierdoor geen werknemer-werkgeverrelatie tussen u en de boerderij ontstaat, dat uw vrijwilligerswerk op uw uitdrukkelijke verzoek wordt gedaan, dat er geen werknemer-werkgeverrelatie tussen u en de boerderij zal zijn en dat u ontvangt geen enkele vergoeding voor uw genoemde vrijwilligerswerk. Op jouw vrijwilligerswerk zijn geen cao's en/of cao's van toepassing. U stemt er ook mee in en bent u ervan bewust dat uw vrijwilligerswerk u geen recht geeft om verzekerd te zijn bij de sociale zekerheid of een andere verzekering waarmee de boerderij is verzekerd.

 4. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk en vooraf overeengekomen dat indien een bevoegde rechter definitief bepaalt en eist dat er gedurende de periode van uw vrijwilligerswerk zoals vermeld, een werknemer-werkgeverrelatie tot stand is gekomen tussen u en het bedrijf, dan:

  1. In een door genoemde rechtbank te bepalen periode als periode waarin tussen ons een werknemer-werkgeververhouding heeft plaatsgevonden, is het overeengekomen loon voor de bepalende periode het minimumloon in de economie, en afhankelijk van het aantal uren dat u daadwerkelijk vrijwilligerswerk op de boerderij.

  2. U verbindt zich er ook toe het Bedrijf te dagvaarden voor alle betalingen en/of onkosten die het Bedrijf heeft gemaakt, voor elke claim en/of eis die door u en/of iemand namens u is ingediend, volgens welke een werknemer-werkgeverrelatie tussen u tot stand is gekomen en het bedrijf.

 5. Alle apparatuur en andere items die aan u zijn verstrekt of in uw bezit komen als onderdeel van uw vrijwilligerswerk op de boerderij, voor zover aan u verstrekt, zullen te allen tijde eigendom zijn van de boerderij, en u verbindt zich er hierbij toe om de apparatuur tijdens uw vrijwilligerswerk en breng het terug naar de boerderij na voltooiing van vrijwilligerswerk, of op een ander moment.

 6. U verbindt zich ertoe de onderstaande voorwaarden, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels voor vrijwilligerswerk op de boerderij te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan ("Veiligheidsregels").

 7. U verklaart dat u begrijpt dat u moet handelen in overeenstemming met de veiligheidsregels om uw veiligheid en de integriteit van uw lichaam te beschermen, evenals om de boerderijdieren en andere vrijwilligers te beschermen tegen mogelijke schade.

 8. Veiligheidsregels:

  • Openingstijden op de boerderij zoals geadverteerd op de boerderijwebsite. Een bezoek aan de boerderij, en alle activiteiten daarin, wordt alleen tijdens kantooruren en met toestemming van de bedrijfsleider gedaan. Het betreden van de boerderij zonder toestemming en tijdens de donkere uren is ten strengste verboden.

  • De ingang van de boerderij is zonder uitzondering in gesloten schoenen en alleen lange broeken.

  • Open geen kooien zonder toestemming!! De dieren die ontsnappen, overleven niet in het wild!

  • Geef de dieren geen voer zonder uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleider! Het verstrekken van voedsel aan de dieren, voor zover goedkeuring is gegeven, zal op de grond worden gedaan en het voedsel aan de dieren worden aangeboden, terwijl de dieren de keuze hebben om toegang te krijgen tot het voedsel.

  • De rust op de boerderij moet worden gehandhaafd, door niet te schreeuwen, niet te rennen en niet te razen.

  • Pak geen eieren van de grond.

  • Afval moet worden verzameld in de recyclingbakken en mag niet verspreid op de boerderij worden achtergelaten.

  • Ga niet achter de dieren aan, het is niet prettig voor ze.

  • Til geen dieren op. Het is niet leuk voor ze.

  • Het is belangrijk om elke kooi na binnenkomst af te sluiten!

  • Betreed de "hamzaria" (het gebied dat is bestemd voor ezels en geiten) of het huis van de baby (varken) niet zonder toestemming van de verantwoordelijke van de boerderij die de vrijwilliger zal vergezellen.

  • Steek geen vingers/voedsel door het net in de dieren.

 9. Het bezoek aan de boerderij is de verantwoordelijkheid van de bezoekers, en behalve in verband met lichamelijk letsel en onderworpen aan enige wet, zal de boerderij of de eigenaar geen enkele verantwoordelijkheid dragen als gevolg van enige schade die kan worden veroorzaakt aan de bezoekers. De bezoekers van de boerderij verbinden zich ertoe de boerderij of de eigenaar niet aan te klagen voor enige schade die kan worden veroorzaakt tijdens hun verblijf op de boerderij en zij zullen geen enkel recht hebben in deze zaak.

 10. De boerderij is een veganistische boerderij. Gelieve aan te passen aan de aard van de boerderij.

bottom of page