top of page

Donaties aan de boerderij

Voor donaties op de rekening van de vereniging:

Bank Hapoalim 12 
Tak 675
Rekening 421470
In naam van Keren-Or Boerderij (AR)

Bedankt!

adopt.png

Het project "Adopteer een huurder" kiest uw favoriete huurder, kiest het adoptiepakket dat voor u geschikt is en ontvangt een huurdersadoptiecertificaat en andere verrassingen. Klik en adopteer nu een huurder :)

Onze boerderij heeft meer dan 450 bewoners, van een grote verscheidenheid aan dieren die rehabilitatie nodig hebben,

Onder hen zijn ezels, geiten, lieve varkens, gehandicapten, blinde honden, vechthonden en overlevenden van misbruik en verwaarlozing, knaagdieren en vogels die verwaarloosde woonhoeken uitbuiten, niemands katten, kippen die kippenhokken overleven, vleeskuikens en meer.

Alle dieren die naar de boerderij komen, komen via dierenwelzijnsorganisaties of via dierenrechtenactivisten.

Samen met speciale kinderen, hun zonen kinderen op het autismespectrum, risicojongeren, jeugd in de zorg en meer, zullen ze elk dier met veel compassie voeden, verzorgen en verzorgen.

Al het werk op de boerderij gebeurt op vrijwillige basis en kan alleen blijven bestaan dankzij de donaties.

Open alsjeblieft je hart en doneer, elk welkom bedrag.

De vereniging heeft goedkeuring gekregen voor artikel 46 van de Inkomstenbelastingverordening, waarin is bepaald dat iedereen die meer dan NIS 190 heeft geschonken aan een openbare instelling of aan een aantal openbare instellingen voor dat jaar recht heeft op een inkomstenbelastingvermindering!

Nu kunnen onze dierbare donateurs zowel doneren aan dierenbescherming als een belastingvermindering voor donateurs ontvangen!

* Beleid voor het annuleren van donaties/transacties: De persoon die de actie uitvoert, heeft het recht om contact op te nemen met de vereniging met het verzoek om de factuurgegevens te wijzigen en de transactie te annuleren. Een transactie kan worden geannuleerd binnen 30 dagen vanaf de datum waarop de donatie online of telefonisch is gedaan in overeenstemming met de consumentenbeschermingswet 1981. De vereniging zal de vereiste wijziging aanbrengen in overeenstemming met het beleid dat op dat moment van kracht is bij de kredietmaatschappij. Als de kredietmaatschappij de vereniging een vergoeding voor de transactie in rekening brengt, zal de uitvoerder van de transactie een vergoeding in rekening worden gebracht zoals vermeld. Op verzoek van de donateur zal de vereniging het bedrag van een donatie annuleren of wijzigen.

bottom of page