top of page

יוסי

הסיפור של יוסי

תכירו את יוסי שלנו.

נולד במשק חלב – שבו אין מה לעשות עם הזכרים, וסופם בדרך כלל מר בתעשייה. סבא חביב קנה אותו לנכדיו כמתנת פסח, אולם כשנגמר החג לא היה להם מה לעשות עם הגדי ומי שיטפל בו - בעל חיים הוא לא צעצוע שאפשר להניח בצד או לזרוק כשנמאס. ולגדי בן מס' ימים צריך לדאוג ולהאכיל מבקבוק כל 3 שעות, ולכן הסבא פנה לחווה וביקש שנעזור לו בקליטת הקטן ובטיפול בו. כמובן שהיה לנו קשה ולסרב וכך יוסי הצטרף למשפחה.

בחרו את החבילה שלכם לאימוץ של יוסי

bottom of page