top of page

תמי

הסיפור של תמי

תכירו את תמי שלנו.
תמי הייתה שייכת לסוחרי ביצים. היו מבריחים אותן מהשטחים לארץ - שני נערים צעירים שהיו מסתובבים איתה עם שוט ומצליפים בה. עד שהשומרים של אורנית ראו אותם מרביצים לה, לקחו אותה מהם ושמרו אותה אצלם עד שהגענו לקחת אותה אלינו.

בחרו את החבילה שלכם לאימוץ של תמי

bottom of page